des.blue

Naučíme Vás se potápět

Ucelený potápěčský výukový systém plně v souladu s evropskou normou a s celosvětovou platností. Certifikace potápěčů, verifikace kartiček, kurzy potápění pro instruktory i pro začátečníky


Kurzu potápění

Profesionální instruktoři

Naši instruktoři a divemasteři jsou profesionálové, kteří se řidí etickým kodexem instruktora

Ověření certifikace

Ověření certifikátu

Ověření platnosti certifikatů, identity potápěče a jeho dosažených kurzů ONLINE

Licence

Registrace do kurzů

Nabízíme širokou škálu potápěčských kurzů.
Jednoduše se přihlaste přes přihlášku
Celý seznam


Manuál OWD

Manuál Nitrox


Novinky

Worldwide Recognized